ลงพื้นที่มอบเตียงนอนพร้อมที่นอนให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่

ประเภท : ประชาสัมพันธ์

date update : 2022-10-18 views: 66


วันศุกร์ที่7 ตุลาคม2565 เวลา 14.00น. นายสงัดอุ่นชัยนายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา มอบหมายให้นายปรีชา วงศ์ดี เลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย นางสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดเทศบาล นางละมัยแสงสุกวาวนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางเกษร มณีภาค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางเพ็ญประภา วีระพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลังลงพื้นที่นำเตียงนอนและที่นอนไปมอบให้กับคุณยายจันทร์เพ็ญกุทองผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ณ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนกทาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีหมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด