เข้าร่วมทำบุญตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระ (เนาว์น้ำ) บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9

ประเภท : กิจกรรม

date update : 2023-04-25 views: 21


วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสงัด อุ่นชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยนางเกษร มณีภาค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และข้าราชการครู เข้าร่วมทำบุญตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระ (เนาว์น้ำ) ณ สำนักสงฆ์ภูอ่างเมธาวี บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด