พิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาชนและประชาชนตำบลหนองนกทา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

ประเภท : กิจกรรม

date update : 2023-04-24 views: 22


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงัด อุ่นชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานกล่าวปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาชนและประชาชนตำบลหนองนกทา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาแต่ละประเภท ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกทา

หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด