วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ประเภท : กิจกรรม

date update : 2023-01-31 views: 24


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสงัด อุ่นชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา มอบหมายให้นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด