ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ Date update : 2022-04-29 Views: 9

..

อ่านต่อ....ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Date update : 2022-03-18 Views: 30

http://www.nongnoktha.go.th/contact/#show_form  ..

อ่านต่อ....หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด