ประชาสัมพันธ์


การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy Date update : 2022-04-29 Views: 87

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองนกทาใสสะอาด" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ..

อ่านต่อ....แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Date update : 2022-03-07 Views: 118

..

อ่านต่อ....การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) Date update : 2022-03-04 Views: 134

..

อ่านต่อ....วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลหนองนกทา Date update : 2021-09-21 Views: 225

ท่่องเที่่ยวตำบลหนองนกทา  https://www.youtube.com/watch?v=pEXQJsFHVXg ..

อ่านต่อ....ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา Date update : 2021-09-07 Views: 275

ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา ในการใช้งานออนไลน์ ให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล ได้รับทราบ และตรวจสอบ แนะนำ ติดต่อในกิจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว  ..

อ่านต่อ....หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด