กิจกรรม


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการและศูนย์พักคอยส่งต่อ Date update : 2021-09-07 Views: 75

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการและศูนย์พักคอยส่งต่อ ระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ ..

อ่านต่อ....หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด