ผลิตภัณฑ์


เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ Date update : 2021-09-19 Views: 91

เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ ทั้งตระกร้า กระเป็า ฯลฯ เป็นการนำภูมิปัญญามาพัฒนาก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเทศบาลเพื่อเลือกชมและซื้อสินค้าได้ ..

อ่านต่อ....พรหมเช็ดเท้า จากวิสาหกิจชุมชม หนองนกทา Date update : 2021-09-19 Views: 75

พรหมเช็ดเท้า จากฝีมือชุมชนวิสาหกิจชุมชม หนองนกทา เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการรวมกลุ่มกันทำงานหัถกรรม หากท่านใดสนใจที่จะสนับสนุน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจเทศบาล หรือ ที่เว็บไซต์นี้ได้ทันที ..

อ่านต่อ....หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด