แหล่งท่องเที่ยว


ภูอ่าง Date update : 2021-09-09 Views: 106

ประวัติพอสังเขป ภูอ่าง ภูอ่าง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลหนองนกทา  ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งในทุกๆ ช่วงหน้าฝน คือ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนตุลาคม พื้นที่ทั่วไปจะพบได้ว่ามีอ่างน้ำขนาดน้อ ..

อ่านต่อ....ภูสมสร้าง Date update : 2021-09-09 Views: 94

ประวัติพอสังเขป ภูสมสร้าง ภูสมสร้าง มีบรรยากาศสวยงาม ปัจจุบันมีคณะสงฆ์ และชาวบ้านร่วมกันบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล ภูสมสร้างตั้งอยู่ที่บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลหนองนกทา และเป็นแนวเขตกั้นระหว่างตำบลหนองนกทา กับตำ ..

อ่านต่อ....ภาพเขียนสีโบราณบ้านโนนศิลา Date update : 2021-09-09 Views: 81

ประวัติพอสังเขป ภาพเขียนสีโบราณ ภาพเขียนสีโบราณ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านเล่าต่อๆ กันมาว่าได้ค้นพบภาพเขียนสีโบราณตั้งแต่เริ่มเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2480 แต่ไม่มีใครศึกษาที่มาของภาพเขียนนั้น ..

อ่านต่อ....หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด