สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้30
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้68
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้201
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1551
mod_vvisit_counterเดือนนี้2560
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4859
mod_vvisit_counterผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น373946

We have: 4 guests online
ไอพีของคุณ คือ: 67.202.4.225
 , 
วันนี้ : 16 เม.ย., 2014

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินการ


ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดัง นี้

    1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่าง แผนปฏิบัติการโดยพิจารณา แผนงาน / โครงการ จากแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
    3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
    4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
    5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน แล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน