ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

Share

                                                           

        เทศบาลตำบลหนองนกทา จะดำเนินการออกจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเคลื่อนที่  ประจำปี  2562  โดยจะลงพื้นที่จัดเก็บภาษีดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

                                      ›››ดาวโหลดเอกสาร‹‹‹