ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Share

                                                           

          ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023

                                      ›››ดาวโหลดเอกสาร‹‹‹