ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561

Share

      วันที่ 18 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบล หนองนกทา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงก่อกำเนิดปฐมบทท้องถิ่นไทย โดยทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อปี พ.ศ. 2448 และได้วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โดยรอบศาลากลางอีกด้วย