ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16

Share

      เทศบาลตำบลหนองนกทา ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16 ซึ้งปีนี้เทศบาลตำบลหนองนกทาได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านพิเศษ เช่น การเล่นบักข่าง(ลูกข่าง), การเล่นในบักแต้ (ใช้นิ้วดีดเมล็ดของผลแต้ยิงให้โดนอีกฝ่าย), การซิดฝ่อนข้าว (การเขวี้ยงมัดข้าวโดยใช้ไม้ตีข้าว)ฯ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกทา