ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมกับจิตอาสาพัฒนา ตำบลหนองนกทา ทำดีเพื่อพ่อ

Share

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ผอ.รพ.สต.หนองนกทา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองช่าง นักพัฒนาชุมชน และจิตอาสาพัฒนา ถือโอกาสวันแห่งความรักนี้ ลงพื้นที่ส่งมอบความรัก และความห่วงใย ให้คุณตาทองอินทร์ ตามะพันธ์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ซึ่งคุณตาได้รับความช่วยเหลือตามโครงการหนึ่งบลซ่อม หนึ่งตำบลสร้าง ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี