ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Share

     วันที่ 13 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา