ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Share

     เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมรับชมการแสดงของเด็กๆ ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของขวัญมากมาย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา