ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7

Share

       วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 โดยมีนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้แวะชมภาพเขียนสีโบราณ ที่วัดอินทร์แต่ง บ้านโนนศิลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในเขตตำบลหนองนกทาอีกด้วย