ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ภาพเขียนสีโบราณ

Share

  ภาพเขียนสีโบราณ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านเล่าต่อๆ กันมาว่าได้ค้นพบภาพเขียนสีโบราณตั้งแต่เริ่มเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. 2480 แต่ไม่มีใครศึกษาถึงที่มาของภาพเขียนนั้น จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหนองนกทา และเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรมาตรวจสอบภาพเขียนดังกล่าว และสันนิษฐานว่าเป็นภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเดียวกันกับภาพเขียนสี บนผาแต้ม