ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ภูอ่าง

Share

  ภูอ่าง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลหนองนกทา ตั้งอยู่บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล และเป็นแนวเขตกั้นระหว่างตำบลหนองนกทาและตำบลเขมราฐ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อ่างหินน้ำลอด ถ้ำพระ และมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง พื้นที่ทั่วไปจะพบได้ว่ามีอ่างน้ำขนาดน้อยใหญ่กระจายอยู่รอบๆ บริเวณซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ภูอ่าง