ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ภูสมสร้าง

Share

  ภูสมสร้าง มีบรรยากาศสวยงาม ปัจจุบันมีคณะสงฆ์ และชาวบ้านร่วมกันบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล ภูสมสร้างตั้งอยู่ที่บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลหนองนกทา และเป็นแนวเขตกั้นระหว่างตำบล หนองนกทากับตำบลขามป้อม มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ภายในบริเวณภูสมสร้างจะมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ของตำบลหนองนกทา เนื่องจากวัดดังกล่าวนอกจากจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังมี แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีแอ่งน้ำมหัศจรรย์บนยอดภูด้วย นั้นคือ แอ่งหินปู่สิงห์

ลักษณะสำคัญของแอ่งหินนี้คือ เป็นแอ่งหินที่มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดปี มีความลึก ถึง 30 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร และที่สำคัญน้ำใสมากและเป็นน้ำที่ขังอยู่ในชั้นหินตลอดปี นายสมเกียรติ ชาวตำบลหนองนกทา เล่าว่าแอ่งหินนี้ มีอายุราว 40 ปี ผู้ค้นพบคือ หลวงปู่สิงห์ (เจ้าอาวาสวัดในอดีต) ซึ่งมรณภาพแล้ว ถ้ามองผิวเผินจะดูเหมือนเป็นแอ่งน้ำธรรมดา เนื่องจากว่าน้ำนิ่งมาก ชาวบ้านที่ขึ้นมาชมความงามของธรรมชาติบนยอดภูสมสร้าง จะใช้แอ่งน้ำนี้ในการอุปโภค หรือชำระล้างร่างกายแต่ไม่นำมา ดื่มกิน โดยเฉพาะหน้าฝนน้ำจะใสมากและที่น่าแปลกไปกว่านั้น มีแอ่งเดียวบนยอดภูเท่านั้นที่มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดปี สำหรับบรรยากาศด้านบนยอดภู หากบรรยายถึง รอบๆ บริเวณจะมีแผ่นหินขนาดใหญ่เรียงรายอยู่รอบๆ และที่จะลืมไม่ได้เมื่อได้มาเยือนที่แห่งนี้คือ “ลานหินตั้ง” มีลักษณะเป็นลานหินกว้างลายรอบลายรอบด้วยแผ่นหินที่วางเรียงตัวกันขึ้นเป็นชั้นๆ ดุจดั่งธรรมชาติสรรค์สร้างความงดงาม และมีโขดหินวางเรียงรายจำนวมมากมีลักษณะเหมือนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม หรือผาชนะได เส้นทางการเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงามสามารถเดินทางด้วยเท้าได้เนื่องจากมีบันไดเดินขึ้นอย่างสะดวก