ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

ภาพเขียนสีโบราณ

  ภาพเขียนสีโบราณ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านเล่าต่อๆ กันมาว่าได้ค้นพบภาพเขียนสีโบราณตั้งแต่เริ่มเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. 2480 แต่ไม่มีใครศึกษาถึงที่มาของภาพเขียนนั้น จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหนองนกทา และเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรมาตรวจสอบภาพเขียนดังกล่าว และสันนิษฐานว่าเป็นภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเดียวกันกับภาพเขียนสี บนผาแต้ม

อ่านเพิ่มเติม...

ภูอ่าง

  ภูอ่าง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลหนองนกทา ตั้งอยู่บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล และเป็นแนวเขตกั้นระหว่างตำบลหนองนกทาและตำบลเขมราฐ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อ่างหินน้ำลอด ถ้ำพระ และมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง พื้นที่ทั่วไปจะพบได้ว่ามีอ่างน้ำขนาดน้อยใหญ่กระจายอยู่รอบๆ บริเวณซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ภูอ่าง

อ่านเพิ่มเติม...

ภูสมสร้าง

  ภูสมสร้าง มีบรรยากาศสวยงาม ปัจจุบันมีคณะสงฆ์ และชาวบ้านร่วมกันบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล ภูสมสร้างตั้งอยู่ที่บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลหนองนกทา และเป็นแนวเขตกั้นระหว่างตำบล หนองนกทากับตำบลขามป้อม มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ภายในบริเวณภูสมสร้างจะมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ของตำบลหนองนกทา เนื่องจากวัดดังกล่าวนอกจากจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังมี แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีแอ่งน้ำมหัศจรรย์บนยอดภูด้วย นั้นคือ แอ่งหินปู่สิงห์

อ่านเพิ่มเติม...