ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Share

     

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2562 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023