ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านคำสง่า

Share

     

 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านคำสง่า ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน  2561 เป็นเงิน 80,000 บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)