ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ต่อ)

Share

     เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 47 รายการ การยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้ กำหนดราคาเริ่มต้นที่ 4,235 บาท

 

     ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnok หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-856023-4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ