ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

Share

     เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 47 รายการ การยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้ กำหนดราคาเริ่มต้นที่ 4,235 บาท

 

     ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnok หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-856023-4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ