ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 แบบผิวดินขนาดใหญ่

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 แบบผิวดินขนาดใหญ่ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559 เป็นเงิน 4,945,000 บาท