ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีบรรพต

Share

     เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีบรรพต ตามรายการ ดังนี้ วัสดุการเรียนการสอน จำนวน 69 รายการ

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองนกทา ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnoktha.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-856023-4 ในวันและเวลาราชการ