ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.วัดคีรีบรรพต

Share

   ด้วยศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีบรรพต หมู่ 3 บ้านนายูง ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558 งบประมาณทั้งสิ้น 136,000.- บาท

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2558  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4548-6023-4 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.nongnoktha.go.th