ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคำหมากไหล

Share

     เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านคำหมากไหล ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลหนองนกทา ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnoktha.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4585-6023-4 ในวันและเวลาราชการ