ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการกอง สิริจนํโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง ณ เมรุชั่วคราววัดบ้านนาสะแบง

       วันที่  28 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการกอง สิริจนํโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง  ณ เมรุชั่วคราววัดบ้านนาสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวดพระอภิธรรม พระอธิการกอง สิริจนํโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง

      วันที่  27 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระอธิการกอง สิริจนํโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) พระอธิการกอง สิริจนฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง

     วันที่  27 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) พระอธิการกอง สิริจนฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง ซึ่งมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ เมรุชั่วคราววัดบ้านนาสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี 2560 ที่เทศบาลตำบลหัวนา

    วันที่  22 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เดินทางไปร่วมเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี 2560 ที่เทศบาลตำบลหัวนา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว และบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 2 (42)

   วันที่  18 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมมอบโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ ให้กับ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 บ้านนาสะแบงหมู่ที่ 2 และบ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว และบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 2

  วันที่  15 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว และบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 2 เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และใช้อุปโภคและบรโภค

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมสืบสานประเพณีเนาหลังวันสงกรานต์ ที่สำนักสงฆ์ภูอ่าง

     วันที่  9 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมสืบสานประเพณีเนาหลังวันสงกรานต์ ที่สำนักสงฆ์ภูอ่าง  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

     วันที่  13 เมษายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา จัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ.เทศบาลตำบลหนองนกทา ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560

     วันที่  11 เมษายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่บัณฑิจน้อยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 31  มีนาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่บัณฑิจน้อยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

     วันที่ 27  มีนาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ ออกมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

     วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดเทศบาล นายประสิทธิ์ อิ่นคำ รองปลัดเทศบาล นางละมัย แสงสุกวาว นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...