ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านป่าติ้ว

        วันที่  30 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองนกทา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะ อสม. ออกฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านป่าติ้ว

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 14

        วันที่  29  พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ อิ่นคำ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 14 ณ วัดสว่างอารมย์ บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ โดยมีนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการกอง สิริจนํโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง ณ เมรุชั่วคราววัดบ้านนาสะแบง

       วันที่  28 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการกอง สิริจนํโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง  ณ เมรุชั่วคราววัดบ้านนาสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวดพระอภิธรรม พระอธิการกอง สิริจนํโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง

      วันที่  27 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระอธิการกอง สิริจนํโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) พระอธิการกอง สิริจนฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง

     วันที่  27 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) พระอธิการกอง สิริจนฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสะแบง ซึ่งมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ เมรุชั่วคราววัดบ้านนาสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี 2560 ที่เทศบาลตำบลหัวนา

    วันที่  22 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เดินทางไปร่วมเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี 2560 ที่เทศบาลตำบลหัวนา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว และบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 2 (42)

   วันที่  18 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมมอบโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ ให้กับ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 บ้านนาสะแบงหมู่ที่ 2 และบ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว และบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 2

  วันที่  15 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว และบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 2 เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และใช้อุปโภคและบรโภค

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมสืบสานประเพณีเนาหลังวันสงกรานต์ ที่สำนักสงฆ์ภูอ่าง

     วันที่  9 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมสืบสานประเพณีเนาหลังวันสงกรานต์ ที่สำนักสงฆ์ภูอ่าง  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

     วันที่  13 เมษายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา จัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ.เทศบาลตำบลหนองนกทา ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560

     วันที่  11 เมษายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่บัณฑิจน้อยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 31  มีนาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่บัณฑิจน้อยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...