ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมถวายความจงรักภักดิ์ดีในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน พิธีลงนามถวายพระพรและร่วมรับมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัด เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมถวายความจงรักภักดิ์ดีในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน พิธีลงนามถวายพระพรและร่วมรับมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมพี่น้องพนักงานเทศบาล เข้าร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประชาชน บ้านโนนอนามัย หมู่ที่ 13 จัดกิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANING DAY เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประชาชน บ้านโนนอนามัย หมู่ที่ 13 จัดกิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANING DAY เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นวันที่สามแล้ว (ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลหนองนกทาที่มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสาธารณะที่บริเวณวัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลหนองนกทา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล)

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 65 พรรษา

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองนกทา จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายบ้านป่าติ้วที่เชื่อมต่อกับบ้านหนองแฝก

   วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายบ้านป่าติ้วที่เชื่อมต่อกับบ้านหนองแฝก ซึ่งขณะนี้มีน้ำท่วมถนน ขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอื่นในการสัญจรไปมาแทน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากพายุ "เซินกา" เมื่อคืนนี้ได้มีฝนตกหนักทำให้ถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านคำสง่ากับบ้านหนองนกทาขาดเป็นหลุมขนาดใหญ่

    วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองนกทา ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากพายุ "เซินกา" เมื่อคืนนี้ได้มีฝนตกหนักทำให้ถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านคำสง่ากับบ้านหนองนกทาขาดเป็นหลุมขนาดใหญ่ จึงขอเตือนให้ประชาชนเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว และใช้เส้นทางอื่นในการสัญจรไปมาแทน ขณะนี้เทศบาลตำบลหนองนกทากำลังดำเนินการซ่อมแซม ให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิน

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ พนักงานร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 65 พรรษา

    วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบบริการอนามัยิสิ่งแวดล้อมของ อปท. ปี 2560

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบบริการอนามัยิสิ่งแวดล้อมของ อปท. ปี 2560 พร้อมรับใบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นฐาน ณ โรงแรมบ้านสวน&รีสอร์ทอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีรับพระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชเทียนเทียนพรรษาถวายแด่วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีรับพระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชเทียนเทียนพรรษาถวายแด่วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

    นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

แจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

    วันที่  7 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดการออกบริการแจกเบี้ย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะ อปท.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศึกษาวิถีชีวิต วิถีชุมชน ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ

   วันที่  7 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมต้อนรับคณะ อปท.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศึกษาวิถีชีวิต วิถีชุมชน ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...