ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีรับพระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชเทียนเทียนพรรษาถวายแด่วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีรับพระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชเทียนเทียนพรรษาถวายแด่วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

    นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

แจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

    วันที่  7 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดการออกบริการแจกเบี้ย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะ อปท.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศึกษาวิถีชีวิต วิถีชุมชน ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ

   วันที่  7 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมต้อนรับคณะ อปท.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศึกษาวิถีชีวิต วิถีชุมชน ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเดินทางส่งผู้อำนวยการกองช่าง ที่โอน(ย้าย) ไปสังกัดเทศบาลตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน

   วันที่  3 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา  เจ้าหน้าที่พี่น้องพนักงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ที่โอน(ย้าย) ไปสังกัดเทศบาลตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร (Khemmarat Master Chef Challenge 2017)

   วันที่  3 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการร่วมกับเชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ เชฟกะทะเหล็กในการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร (Khemmarat Master Chef Challenge 2017) เพื่อสมทบทุนกองทุนเทียนพรรษา ณ ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) มาใหม่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

   วันที่  3 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) มาใหม่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเดินรณรงค์ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

   วันที่  26 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และพี่น้องในชุมชน ร่วมเดินรณรงค์ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

อ่านเพิ่มเติม...

ระงับเหตุเพลิงไหม้เถียงนาของชาวบ้าน ที่บ้านโนนสูง

       วันที่  27 มิถุนายน 2560 งานป้องกันและบรรณสาธารณะภัย ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เถียงนาของชาวบ้าน ที่บ้านโนนสูง 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนให้ท่านนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ไปรับวัคซีน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

       เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ และอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 จึงขอเชิญชวนให้ท่านนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ไปรับวัคซีน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ออกฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านป่าติ้ว

        วันที่  30 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองนกทา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะ อสม. ออกฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านป่าติ้ว

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 14

        วันที่  29  พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ อิ่นคำ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 14 ณ วัดสว่างอารมย์ บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ โดยมีนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...