ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560

      วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 โดยเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมกับ กศน.อำเภอเขมราฐ ได้จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับจิตอาสาและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญผู้มีจิตอาสา ร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์)

      วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญผู้มีจิตอาสา และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช วันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริ โดยศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดิริ จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยนางเกษร บุญจิตต์ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริ โดยศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดิริ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาให้ความรู้แก่เรียนโรงเรียนบ้านนายูง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

      วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ลงพื้นที่ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา

      เทศบาลตำบลหนองนกทา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา จะดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดการออกบริการแจกเบี้ย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ นำบัตรประชาชน หรือ บัตรผู้พิการ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่มาจ่ายเงิน กรณีรับแทน ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มอบอำนาจให้ทายาทมารับแทน โดยนำเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่เสียหาย จากผลกระทบจากพายุ เซินกา หลายสาย

      วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมพี่น้องประชาชน ร่วมซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่เสียหาย จากผลกระทบจากพายุ เซินกา หลายสายขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมเป็นบางเส้นทางแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANING DAY เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ วัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านโนนสูง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ วัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 บริเวณสวนสาธารณดอนปู่ตา อำเภอเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายความจงรักภักดิ์ดีในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน พิธีลงนามถวายพระพรและร่วมรับมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัด เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมถวายความจงรักภักดิ์ดีในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน พิธีลงนามถวายพระพรและร่วมรับมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมพี่น้องพนักงานเทศบาล เข้าร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประชาชน บ้านโนนอนามัย หมู่ที่ 13 จัดกิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANING DAY เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประชาชน บ้านโนนอนามัย หมู่ที่ 13 จัดกิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANING DAY เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นวันที่สามแล้ว (ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลหนองนกทาที่มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสาธารณะที่บริเวณวัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลหนองนกทา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล)

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 65 พรรษา

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองนกทา จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...