ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

        วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ภาคค่ำ นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองนกทา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานเบิ่งโขง เทศบาลตำบลเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

      วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ภาคเช้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 และโครงการหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.อำเภอเขมราฐ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธีปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 และโครงการหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.อำเภอเขมราฐ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติที่น่าสนใจ "ภูอ่าง" ตั้งอยู่ที่บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ 14 กิโลเมตร

      วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติที่น่าสนใจ "ภูอ่าง" ตั้งอยู่ที่บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ 14 กิโลเมตร ลักษณะจะเป็นอ่างน้ำ ขนาดน้อยใหญ่กระจายอยู่รอบๆ มีถ้ำพระ ให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้ ภายในถ้ำพระก็จะมีภาพเขียนโบราณ และมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560

      วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 โดยเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมกับ กศน.อำเภอเขมราฐ ได้จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับจิตอาสาและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญผู้มีจิตอาสา ร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์)

      วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญผู้มีจิตอาสา และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช วันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริ โดยศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดิริ จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยนางเกษร บุญจิตต์ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริ โดยศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดิริ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาให้ความรู้แก่เรียนโรงเรียนบ้านนายูง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

      วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ลงพื้นที่ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา

      เทศบาลตำบลหนองนกทา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา จะดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดการออกบริการแจกเบี้ย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ นำบัตรประชาชน หรือ บัตรผู้พิการ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่มาจ่ายเงิน กรณีรับแทน ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มอบอำนาจให้ทายาทมารับแทน โดยนำเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่เสียหาย จากผลกระทบจากพายุ เซินกา หลายสาย

      วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมพี่น้องประชาชน ร่วมซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่เสียหาย จากผลกระทบจากพายุ เซินกา หลายสายขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมเป็นบางเส้นทางแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANING DAY เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ วัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านโนนสูง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ วัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 บริเวณสวนสาธารณดอนปู่ตา อำเภอเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...