ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมมอบโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ให้กับบ้านนายูง หมู่ที่ 3 บ้านนายุง ตำบลหนองนกทา

         วันที่ 7 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ให้กับบ้านนายูง หมู่ที่ 3 บ้านนายุง ตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ ลดพุ่งในองค์กร กับจังหวะ"เต้นบาสโลบ"

         วันที่ 6 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ ลดพุ่งในองค์กร กับจังหวะ"เต้นบาสโลบ"

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างตามโครงการวางท่อพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 บ้านเภาชมภู

          วันที่ 5 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างตามโครงการวางท่อพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 บ้านเภาชมภู งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง

         วันที่ 5 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2560

        วันที่ 5 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2560 พร้อมพูดคุยพบปะ กับผู้เฒ่าผู้แก่ ในเขตเทศบาลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" พร้อมรับมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5

        วันที่ 5 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" พร้อมรับมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 ทางเทศบาลตำบลหนองนกทา ยังมีการซุ้มนิทรรศการเศรษฐกกิจพอเพียงสินค้าโอท๊อปหมู่บ้าน ในงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม...

จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานหมู่บ้านศีลห้า ประจำปี 2560

        วันที่ 4 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานหมู่บ้านศีลห้า ประจำปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการหนองนกทาร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองนกทา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดโครงการหนองนกทาร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองนกทา พร้อมมอบกล้าต้นดาวเรืองให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านเพื่อนำไปปลูกบริเวณศูนย์รวมหมู่บ้านหรือสถานที่ๆเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

        วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ภาคค่ำ นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองนกทา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานเบิ่งโขง เทศบาลตำบลเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

      วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ภาคเช้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 และโครงการหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.อำเภอเขมราฐ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธีปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 และโครงการหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.อำเภอเขมราฐ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติที่น่าสนใจ "ภูอ่าง" ตั้งอยู่ที่บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ 14 กิโลเมตร

      วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติที่น่าสนใจ "ภูอ่าง" ตั้งอยู่ที่บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ 14 กิโลเมตร ลักษณะจะเป็นอ่างน้ำ ขนาดน้อยใหญ่กระจายอยู่รอบๆ มีถ้ำพระ ให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้ ภายในถ้ำพระก็จะมีภาพเขียนโบราณ และมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...