ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาจากบ้านโนนสูง

         เทศบาลตำบลหนองนกทา ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาจากบ้านโนนสูง ตอนนี้ไม่สามารถปล่อยน้ำได้ชั่วคราวเนื่องจากขณะนี้ท่อเมลใหญ่แตก ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองนกทา กำลังทำการซ่อมแซม จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน ช่วยกันกล้าพันธุ์ ดอกดาวเรืองเพื่อที่จะนำเข้าร่วมงานพระบรมศพ ที่อำเภอเขมราฐ จำนวน 200 ต้น

        วันที่ 15 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ช่วยกันกล้าพันธุ์ ดอกดาวเรืองเพื่อที่จะนำเข้าร่วมงานพระบรมศพ ที่อำเภอเขมราฐ จำนวน 200 ต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองท้องที่ ได้ออกสำรวจถนนที่เสียหายจากพายุที่ผ่านมาเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป

       วันที่ 11 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองท้องที่ ได้ออกสำรวจถนนที่เสียหายจากพายุที่ผ่านมาเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

บริการน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจปั่นน้อมส่งเสด็จ 9 สู่สวรรคาลัย ณ.บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองนกทา

       วันที่ 9 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดบริการน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจปั่นน้อมส่งเสด็จ 9 สู่สวรรคาลัย ณ.บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน

       วันที่ 8 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

มอบชุดเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน ตามโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน ให้กับ บ้านเภาชมภู หมู่ที่ 12

        วันที่ 8 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบชุดเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน ตามโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน ให้กับ บ้านเภาชมภู หมู่ที่ 12 งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆเทศบาลตำบลหนองนกทา

        วันที่ 8 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆเทศบาลตำบลหนองนกทา เพื่อให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น..

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน ร่วมโครงการ 9 กันยา ประชารัฐเขมราษฎร์ธานี รวมปั่น น้อมส่งเสด็จ 9 สู่สวรรคาลัย พวกเราทุกคน"รักคิดถึงพ่อ ๙"

        เทศบาลตำบลเทพวงศา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน ร่วมโครงการ 9 กันยา ประชารัฐเขมราษฎร์ธานี รวมปั่น น้อมส่งเสด็จ 9 สู่สวรรคาลัย พวกเราทุกคน"รักคิดถึงพ่อ ๙" เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงพลังในครั้งนี้ วันที่ ๙ เดือน ๙ เวลา 15.09 น. สถานที่ลงทะเบียน ปั้มน้ำมันชนะชัย ปตท.เขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ให้กับบ้านนายูง หมู่ที่ 3 บ้านนายุง ตำบลหนองนกทา

         วันที่ 7 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ให้กับบ้านนายูง หมู่ที่ 3 บ้านนายุง ตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ ลดพุ่งในองค์กร กับจังหวะ"เต้นบาสโลบ"

         วันที่ 6 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ ลดพุ่งในองค์กร กับจังหวะ"เต้นบาสโลบ"

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างตามโครงการวางท่อพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 บ้านเภาชมภู

          วันที่ 5 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างตามโครงการวางท่อพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 บ้านเภาชมภู งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง

         วันที่ 5 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...