ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบพัดลมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลและนักวิชาการศึกษา ได้มอบพัดลม จำนวน 1 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา หมู่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าติ้ว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลและนักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อปรึกษาแนวทางในการปรับปรุง ซ่อมแซม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าติ้ว หมู่ 4

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบมรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โอกาสนี้ นายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเขมราฐ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ 05 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นนคงภายในราชอาณาจักร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบล ร่วมพิธี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ณ บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกทา และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์ สันตพันธ์ (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองนกทา ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมก่อเจดีย์ทรายในงานประเพณี 'เนาว์ภูอ่าง' บ้านหลักเขต

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมก่อเจดีย์ทรายกับชาวบ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา ซึ่งได้จัด 'งานประเพณีเนาว์ภูอ่าง' เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และวัดภูอ่าง ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศสวยงาม อีกแห่งหนึ่งของตำบลหนองนกทา อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพฯ

นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองนกทา ได้ส่งบุคลากรร่วมฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกอบรมตามโครงการศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.-12.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา างสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมฝึกอบรม ตามโครงการศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานในการให้บริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึง 2 พฤษภาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

คาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.-12.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต โดยมีหน่วยคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพและรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนา เทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

งานฉลอง 200 ปี เขมราษฎร์ธานี ประเพณีมหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11-14 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา นำคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมงานฉลอง 200 ปี เขมราษฏร์ธานี ประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557 ร่วมทั้งได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ นำขบวนรถบุปผชาติ เข้าร่วมการประกวดด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

มอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ตามโครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 แห่ง ณ เทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสตรีฯ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.-14.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสตรีฯ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบูรณาการพัฒนาสตรีกับภาคีเครือข่าย ณ หอประชุมอำเภอเขมราฐ อำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรี นำคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...