ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมตามโครงการศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.-12.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา างสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมฝึกอบรม ตามโครงการศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานในการให้บริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึง 2 พฤษภาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

คาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.-12.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต โดยมีหน่วยคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพและรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนา เทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

งานฉลอง 200 ปี เขมราษฎร์ธานี ประเพณีมหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11-14 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา นำคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมงานฉลอง 200 ปี เขมราษฏร์ธานี ประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557 ร่วมทั้งได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ นำขบวนรถบุปผชาติ เข้าร่วมการประกวดด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

มอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ตามโครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 แห่ง ณ เทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสตรีฯ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.-14.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสตรีฯ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบูรณาการพัฒนาสตรีกับภาคีเครือข่าย ณ หอประชุมอำเภอเขมราฐ อำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรี นำคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนสูง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนสูง ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมชมการแสดงต่างๆ ของลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสำรอง

อ่านเพิ่มเติม...

Page 34 of 34