ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร"

        เทศบาลตำบลหนองนกทา โดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้ที่ ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใสต่อต้านคอรัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

         ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ณ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองนกทา หรือสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ โทร 045-85602 หรือ http://www.nongnoktha.go.th/ 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

         วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดชัยภูมิการาม

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณภูอ่าง ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

        วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา นำทีมพนักงาน ลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณภูอ่าง เพื่อความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวด้วย เทศบาลตำบลหนองนกทา จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...

ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2560

       วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2560 พร้อมพูดคุยพบปะ กับผู้เฒ่าผู้แก่ ในเขตเทศบาลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา

      ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา จะดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดการออกบริการแจกเบี้ย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นำบัตรประชาชน หรือ บัตรผู้พิการ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่มาจ่ายเงิน กรณีรับแทน ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มอบอำนาจให้ทายาทมารับแทน โดยนำเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ

      วันที่ 6 ตุลาคม  2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมต้อนรับพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี และผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองนกทาก็ได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองมาจัดแสดงให้ชมในกิจกรรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญสังฆทานบ้านนาแบง วันสุดท้ายของเขตตำบลหนองนกทา

      วันที่ 1 ตุลาคม  2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญสังฆทานบ้านนาแบง วันสุดท้ายของเขตตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ซึ่งวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรกที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยนั่นคือ วันพระราชทานธงชาติไทยและในปีนี้เป็นวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยการวางท่อ ในเขตตำบลหนองนกทาที่ชำรุด

    วันที่ 22 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยการวางท่อ ในเขตตำบลหนองนกทาที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง ประจำปี 2560

     วันที่ 22 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา และเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ทำให้ถนนท้ายหมู่บ้านบ้านโนนศิลาขาดไม่สามารถสัญจรได้

      วันที่ 20 กันยายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ทำให้ถนนท้ายหมู่บ้านบ้านโนนศิลาขาดไม่สามารถสัญจรได้ ประชาชนท่านใดที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรผ่านไปมา ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัย ด้วยความปราถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...