ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ลานเบิ่งโขง ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ลานเบิ่งโขง ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี และร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ด้วยผ้าทอพื้นเมือง โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธานในพิธี รวมทั้งท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน โดยมีท่านนายอำเภอเขมราฐ ท่านนายกเทศบาลตำบลเขมราฐ ท่านนายกเทศบาลตำบลเทพวงศา ท่านผู้กำกับ สภ.เขมราฐ ท่านสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ท่านอุดร ทองประเสริฐ ท่านประธานหอการค้าอำเภอเขมราฐ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี หลังใหม่

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี หลังใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  พร้อมพูดคุยพบปะ กับผู้เฒ่าผู้แก่ ในเขตเทศบาลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนา

      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เดินทางร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่บุญเพ็ง สีล้วน วัดคีรีบรรพต บ้านนายูง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกทา

      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่บุญเพ็ง สีล้วน วัดคีรีบรรพต บ้านนายูง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

      เทศบาลหนองนกทา ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดการออกบริการแจกเบี้ย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นำบัตรประชาชน หรือ บัตรผู้พิการ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่มาจ่ายเงิน กรณีรับแทน ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มอบอำนาจให้ทายาทมารับแทน โดยนำเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ งานแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกแด่คุณครูพยอม อุ่นแดง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

       วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ งานแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกแด่คุณครูพยอม อุ่นแดง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2560 บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ

       วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด เทศบาลตำบลหนองนกทา ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2560 บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีส่วนราชการ สถานบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร"

        เทศบาลตำบลหนองนกทา โดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้ที่ ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใสต่อต้านคอรัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

         ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ณ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองนกทา หรือสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ โทร 045-85602 หรือ http://www.nongnoktha.go.th/ 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

         วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดชัยภูมิการาม

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณภูอ่าง ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

        วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา นำทีมพนักงาน ลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณภูอ่าง เพื่อความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวด้วย เทศบาลตำบลหนองนกทา จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...