ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้นำขนมจำนวน 1 ถุงใหญ่ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปแจกให้เด็กๆ ที่โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา

    วันที่ 12 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้นำขนมจำนวน 1 ถุงใหญ่ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปแจกให้เด็กๆ ที่โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมรับชมการแสดงของเด็กๆ ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของขวัญมากมาย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน ต้อนรับปี พ.ศ.2561

      เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน ต้อนรับปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปรประจำปี พ.ศ.2561

      เทศบาลตำบลหนองนกทา จัดทำกำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปรประจำปี พ.ศ.2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี

       วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับนายสมปอง ทองศรี พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐคนใหม่

       วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมต้อนรับนายสมปอง ทองศรี พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐคนใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7

       วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 โดยมีนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้แวะชมภาพเขียนสีโบราณ ที่วัดอินทร์แต่ง บ้านโนนศิลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในเขตตำบลหนองนกทาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว "ภูอ่าง" ในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา

        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน พร้อมด้วยนายกฤตกร ผาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว "ภูอ่าง" ในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ นายกฤตกร ผาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ พร้อมคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองนกทา

        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ นายกฤตกร ผาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ พร้อมคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองนกทา เพื่อที่จะได้ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป ต่อมาเวลา 10.00 น. ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางที่ได้รับรายงานว่าเกิดความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน จากนั้นได้ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจ อสม. ในหมู่บ้าน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดศรีสว่างอารมณ์ บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล

        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ลงพื้นที่ช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองผือเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองผือ

      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองผือเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองผือ

อ่านเพิ่มเติม...