ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน ต้อนรับปี พ.ศ.2561

      เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน ต้อนรับปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปรประจำปี พ.ศ.2561

      เทศบาลตำบลหนองนกทา จัดทำกำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปรประจำปี พ.ศ.2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี

       วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับนายสมปอง ทองศรี พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐคนใหม่

       วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมต้อนรับนายสมปอง ทองศรี พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐคนใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7

       วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 โดยมีนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้แวะชมภาพเขียนสีโบราณ ที่วัดอินทร์แต่ง บ้านโนนศิลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในเขตตำบลหนองนกทาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว "ภูอ่าง" ในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา

        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน พร้อมด้วยนายกฤตกร ผาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว "ภูอ่าง" ในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ นายกฤตกร ผาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ พร้อมคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองนกทา

        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ นายกฤตกร ผาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ พร้อมคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองนกทา เพื่อที่จะได้ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป ต่อมาเวลา 10.00 น. ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางที่ได้รับรายงานว่าเกิดความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน จากนั้นได้ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจ อสม. ในหมู่บ้าน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดศรีสว่างอารมณ์ บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล

        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ลงพื้นที่ช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองผือเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองผือ

      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองผือเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองผือ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ลานเบิ่งโขง ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ลานเบิ่งโขง ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี และร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ด้วยผ้าทอพื้นเมือง โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธานในพิธี รวมทั้งท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน โดยมีท่านนายอำเภอเขมราฐ ท่านนายกเทศบาลตำบลเขมราฐ ท่านนายกเทศบาลตำบลเทพวงศา ท่านผู้กำกับ สภ.เขมราฐ ท่านสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ท่านอุดร ทองประเสริฐ ท่านประธานหอการค้าอำเภอเขมราฐ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี หลังใหม่

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี หลังใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...