ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

     เทศบาลตำบลหนองนกทา ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561เทศบาลตำบลหนองนกทา จะดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดการออกบริการแจกเบี้ย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นำบัตรประชาชน หรือ บัตรผู้พิการ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่มาจ่ายเงิน กรณีรับแทน ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มอบอำนาจให้ทายาทมารับแทน โดยนำเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมปกครองอำเภอเขมราฐ พบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองนกทา

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา คณะบริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมปกครองอำเภอเขมราฐ พบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองนกทา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อให้ความสนุกสนานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงความยินดีกับครูอรตา พูนเพิ่ม และครูวงศ์เดือน หนูดี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันครู ประจำปี 2561

     วันที่ 16 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมแสดงความยินดีกับครูอรตา พูนเพิ่ม และครูวงศ์เดือน หนูดี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     วันที่ 13 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้นำขนมจำนวน 1 ถุงใหญ่ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปแจกให้เด็กๆ ที่โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา

    วันที่ 12 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้นำขนมจำนวน 1 ถุงใหญ่ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปแจกให้เด็กๆ ที่โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมรับชมการแสดงของเด็กๆ ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของขวัญมากมาย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน ต้อนรับปี พ.ศ.2561

      เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน ต้อนรับปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปรประจำปี พ.ศ.2561

      เทศบาลตำบลหนองนกทา จัดทำกำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปรประจำปี พ.ศ.2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี

       วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับนายสมปอง ทองศรี พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐคนใหม่

       วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมต้อนรับนายสมปอง ทองศรี พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐคนใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7

       วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 โดยมีนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้แวะชมภาพเขียนสีโบราณ ที่วัดอินทร์แต่ง บ้านโนนศิลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในเขตตำบลหนองนกทาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...