ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกับจิตอาสาพัฒนา ตำบลหนองนกทา ทำดีเพื่อพ่อ

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ผอ.รพ.สต.หนองนกทา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองช่าง นักพัฒนาชุมชน และจิตอาสาพัฒนา ถือโอกาสวันแห่งความรักนี้ ลงพื้นที่ส่งมอบความรัก และความห่วงใย ให้คุณตาทองอินทร์ ตามะพันธ์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ซึ่งคุณตาได้รับความช่วยเหลือตามโครงการหนึ่งบลซ่อม หนึ่งตำบลสร้าง ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมใจชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

    ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมใจชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใน วัน เวลา ที่กฎหมายกำหนด ดั้งนี้...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

     เทศบาลตำบลหนองนกทา ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561เทศบาลตำบลหนองนกทา จะดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดการออกบริการแจกเบี้ย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นำบัตรประชาชน หรือ บัตรผู้พิการ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่มาจ่ายเงิน กรณีรับแทน ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มอบอำนาจให้ทายาทมารับแทน โดยนำเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมปกครองอำเภอเขมราฐ พบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองนกทา

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา คณะบริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมปกครองอำเภอเขมราฐ พบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองนกทา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อให้ความสนุกสนานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงความยินดีกับครูอรตา พูนเพิ่ม และครูวงศ์เดือน หนูดี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันครู ประจำปี 2561

     วันที่ 16 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมแสดงความยินดีกับครูอรตา พูนเพิ่ม และครูวงศ์เดือน หนูดี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     วันที่ 13 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้นำขนมจำนวน 1 ถุงใหญ่ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปแจกให้เด็กๆ ที่โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา

    วันที่ 12 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้นำขนมจำนวน 1 ถุงใหญ่ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปแจกให้เด็กๆ ที่โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมรับชมการแสดงของเด็กๆ ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของขวัญมากมาย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน ต้อนรับปี พ.ศ.2561

      เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน ต้อนรับปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปรประจำปี พ.ศ.2561

      เทศบาลตำบลหนองนกทา จัดทำกำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปรประจำปี พ.ศ.2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี

       วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...