ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16

      เทศบาลตำบลหนองนกทา ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16 ซึ้งปีนี้เทศบาลตำบลหนองนกทาได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านพิเศษ เช่น การเล่นบักข่าง(ลูกข่าง), การเล่นในบักแต้ (ใช้นิ้วดีดเมล็ดของผลแต้ยิงให้โดนอีกฝ่าย), การซิดฝ่อนข้าว (การเขวี้ยงมัดข้าวโดยใช้ไม้ตีข้าว)ฯ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกทา 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอเขมราฐ และผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสง่า ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหาย เหตุเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

      วันที่ 3 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอเขมราฐ และผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสง่า ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหาย เหตุเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ได้เกิดพายุฝน และลมกรรโชกแรง ส่งผลให้้ต้นไม้หักโค่น บ้านเรือนชาวบ้าน ได้รับความเสียหายจำนวน 4 ครัวเรือน เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองนกทา

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองนกทา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ที่ 2201 ณ โรงเรียนบ้านหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ สุกก่อนห่าม การแก้ไขปัญหาป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2561

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานในการร่วมพิธีเปิดงานโครงการ สุกก่อนห่าม การแก้ไขปัญหาป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมตั้งจุดบริการน้ำดื่ม สำหรับนักปั่น ในกิจกรรม "หมอชวนปั่น ปันบุญ" บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองนกทา

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตั้งจุดบริการน้ำดื่ม สำหรับนักปั่น ในกิจกรรม "หมอชวนปั่น ปันบุญ" บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับจิตอาสาพัฒนา ตำบลหนองนกทา ทำดีเพื่อพ่อ

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ผอ.รพ.สต.หนองนกทา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองช่าง นักพัฒนาชุมชน และจิตอาสาพัฒนา ถือโอกาสวันแห่งความรักนี้ ลงพื้นที่ส่งมอบความรัก และความห่วงใย ให้คุณตาทองอินทร์ ตามะพันธ์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ซึ่งคุณตาได้รับความช่วยเหลือตามโครงการหนึ่งบลซ่อม หนึ่งตำบลสร้าง ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมใจชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

    ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา ขอเชิญประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมใจชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใน วัน เวลา ที่กฎหมายกำหนด ดั้งนี้...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

     เทศบาลตำบลหนองนกทา ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561เทศบาลตำบลหนองนกทา จะดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดการออกบริการแจกเบี้ย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นำบัตรประชาชน หรือ บัตรผู้พิการ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่มาจ่ายเงิน กรณีรับแทน ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มอบอำนาจให้ทายาทมารับแทน โดยนำเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมปกครองอำเภอเขมราฐ พบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองนกทา

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา คณะบริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมปกครองอำเภอเขมราฐ พบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองนกทา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อให้ความสนุกสนานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงความยินดีกับครูอรตา พูนเพิ่ม และครูวงศ์เดือน หนูดี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันครู ประจำปี 2561

     วันที่ 16 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมแสดงความยินดีกับครูอรตา พูนเพิ่ม และครูวงศ์เดือน หนูดี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     วันที่ 13 มกราคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...