ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560

     วันที่  11 เมษายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่บัณฑิจน้อยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 31  มีนาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่บัณฑิจน้อยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

     วันที่ 27  มีนาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ ออกมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

     วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดเทศบาล นายประสิทธิ์ อิ่นคำ รองปลัดเทศบาล นางละมัย แสงสุกวาว นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 10 มีนาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา  ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศาอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด 2560

     วันที่ 27-28  กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด 2560 ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนายูง อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนกทา

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนกทา  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไถ่ชีวิตและมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พิธีไถ่ชีวิตและมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดภูสมสร้าง บ้านคำหมากไหล หมู่ 8 โดยมีนายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา และพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพปั้นโอ่งซีเมนต์ ประชารัฐร่วมใจ สู้ภัยแล้ง

     วันที่ 31 มกราคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพปั้นโอ่งซีเมนต์ ประชารัฐร่วมใจ สู้ภัยแล้ง และส่งมอบโอ่งเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

นำเจ้าหน้าที่ทีมวิศกรจากกรมชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกห้วยนายูง

     วันที่ 25 มกราคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ อิ่นคำ รองปลัดเทศบาล นายทวิทย์ พรมลี ผอ.กองช่าง นายพชระ โขสูงเนิน หัวหน้าสำนักปลัด และนายบุญเรือง เสนาใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนายูง นำเจ้าหน้าที่ทีมวิศกรจากกรมชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกห้วยนายูง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สตมวารครบ 100 วัน

     วันที่ 21 มกราคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สตมวารครบ 100 วัน ณ เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...