ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสืบสานประเพณีเนาหลังวันสงกรานต์ ที่สำนักสงฆ์ภูอ่าง

     วันที่  9 พฤษภาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมสืบสานประเพณีเนาหลังวันสงกรานต์ ที่สำนักสงฆ์ภูอ่าง  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

     วันที่  13 เมษายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา จัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ.เทศบาลตำบลหนองนกทา ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560

     วันที่  11 เมษายน 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่บัณฑิจน้อยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 31  มีนาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่บัณฑิจน้อยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

     วันที่ 27  มีนาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ ออกมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

     วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดเทศบาล นายประสิทธิ์ อิ่นคำ รองปลัดเทศบาล นางละมัย แสงสุกวาว นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 10 มีนาคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา  ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศาอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด 2560

     วันที่ 27-28  กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด 2560 ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนายูง อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนกทา

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนกทา  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไถ่ชีวิตและมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พิธีไถ่ชีวิตและมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดภูสมสร้าง บ้านคำหมากไหล หมู่ 8 โดยมีนายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา และพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพปั้นโอ่งซีเมนต์ ประชารัฐร่วมใจ สู้ภัยแล้ง

     วันที่ 31 มกราคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพปั้นโอ่งซีเมนต์ ประชารัฐร่วมใจ สู้ภัยแล้ง และส่งมอบโอ่งเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...