ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

     วันที่ 14 มกราคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลหนองนกทา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงบนเวที ซุ้มเกมส์มันๆ พร้อมรางวัล ขนม น้ำไอศรีม ฯลฯ แจกฟรีไม่อั้น พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ

     วันที่ 11- 13 มกราคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์

     วันที่ 4 มกราคม 2560 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

     วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด

     วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ โรงแรมกิจตรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองนกทา นำชาวเทศบาลตำบลหนองนกทา ได้ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทุ่งศรีเมือง

     วันที่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองนกทา นำชาวเทศบาลตำบลหนองนกทา ได้ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทุ่งศรีเมือง ซึ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แปลอักษรรูปเก้า และฟ้อนรำน้อมรำลึก"ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนชุมชน ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองนกทา

     วันที่ 21 ตุลาคม 59 เทศบาลตำบลหนองนกทา ได้ดำเนินการประชุมประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนชุมชน ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสว่างอารมณ์ (บ้านนาขนัน) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 19 ตุลาคม 59 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดสว่างอารมณ์ (บ้านนาขนัน) ตำบลแก้งเหนือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกฯ ร่วมต้อนรับนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. (กระทรวงยุติธรรม) ประธานทอดกฐิน พร้อมด้วยนายอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบอกที่ 22 และคณะ ที่เดินทางมาร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีทันใจ

     วันที่ 13 ตุลาคม 2559  เวลา 11.00 น.นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกฯ ร่วมต้อนรับนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. (กระทรวงยุติธรรม) ประธานทอดกฐิน พร้อมด้วยนายอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบอกที่ 22 และคณะ ที่เดินทางมาร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีทันใจ เพื่อสร้างเรือนนอน ผู้ปฏิบัติธรรม ทอดถวาย ณ วัดป่าคำสง่าภูยอ ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกฯ ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนสายรองในเขตพื้นที่ตำบลหนองนกทา

     วันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา และนายประสิทธิ์ อิ่นคำ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนสายรองในเขตพื้นที่ตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองนกทา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     วันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองนกทา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลหนองนกทา 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกฯ เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพของคุณยายคำดี อินธิจักร ที่บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา และนายประสิทธิ์ อิ่นคำ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีฌาปณกิจศพของคุณยายคำดี อินธิจักร ที่บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 โดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพของคุณยายคำดี อินธิจักร ในครั้งนี้ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...