ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ของเทศบาลตำบลหนองนกทา

      ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของเทศบาลตำบลหนองนกทา คลิกที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/iit/owakko

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ของเทศบาลตำบลหนองนกทา

      ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลหนองนกทา คลิกที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/iit/owakko

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา

      วันที่ 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา โดยมีนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อม ระดับปฐมวัย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561

      วันที่ 18 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบล หนองนกทา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงก่อกำเนิดปฐมบทท้องถิ่นไทย โดยทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อปี พ.ศ. 2448 และได้วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โดยรอบศาลากลางอีกด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560

      วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16

      วันที่ 11 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 และภาพการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกทา  

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16

      เทศบาลตำบลหนองนกทา ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16 ซึ้งปีนี้เทศบาลตำบลหนองนกทาได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านพิเศษ เช่น การเล่นบักข่าง(ลูกข่าง), การเล่นในบักแต้ (ใช้นิ้วดีดเมล็ดของผลแต้ยิงให้โดนอีกฝ่าย), การซิดฝ่อนข้าว (การเขวี้ยงมัดข้าวโดยใช้ไม้ตีข้าว)ฯ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกทา 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอเขมราฐ และผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสง่า ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหาย เหตุเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

      วันที่ 3 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอเขมราฐ และผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสง่า ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหาย เหตุเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ได้เกิดพายุฝน และลมกรรโชกแรง ส่งผลให้้ต้นไม้หักโค่น บ้านเรือนชาวบ้าน ได้รับความเสียหายจำนวน 4 ครัวเรือน เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองนกทา

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองนกทา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ที่ 2201 ณ โรงเรียนบ้านหนองนกทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ สุกก่อนห่าม การแก้ไขปัญหาป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2561

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ให้เกียรติเป็นประธานในการร่วมพิธีเปิดงานโครงการ สุกก่อนห่าม การแก้ไขปัญหาป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมตั้งจุดบริการน้ำดื่ม สำหรับนักปั่น ในกิจกรรม "หมอชวนปั่น ปันบุญ" บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองนกทา

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตั้งจุดบริการน้ำดื่ม สำหรับนักปั่น ในกิจกรรม "หมอชวนปั่น ปันบุญ" บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 34