ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

                                                           

        เทศบาลตำบลหนองนกทา จะดำเนินการออกจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเคลื่อนที่  ประจำปี  2562  โดยจะลงพื้นที่จัดเก็บภาษีดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

                                                           

         ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  ประจำปี  2562

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562

                                                           

          เทศบาลตำบลหนองนกทา  ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนมาติดต่อและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562  ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                                           

          ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ของเทศบาลตำบลหนองนกทา

      ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของเทศบาลตำบลหนองนกทา คลิกที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/iit/owakko

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ของเทศบาลตำบลหนองนกทา

      ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลหนองนกทา คลิกที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/iit/owakko

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา

      วันที่ 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา โดยมีนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อม ระดับปฐมวัย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561

      วันที่ 18 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบล หนองนกทา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงก่อกำเนิดปฐมบทท้องถิ่นไทย โดยทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อปี พ.ศ. 2448 และได้วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โดยรอบศาลากลางอีกด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560

      วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16

      วันที่ 11 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 และภาพการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกทา  

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16

      เทศบาลตำบลหนองนกทา ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16 ซึ้งปีนี้เทศบาลตำบลหนองนกทาได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านพิเศษ เช่น การเล่นบักข่าง(ลูกข่าง), การเล่นในบักแต้ (ใช้นิ้วดีดเมล็ดของผลแต้ยิงให้โดนอีกฝ่าย), การซิดฝ่อนข้าว (การเขวี้ยงมัดข้าวโดยใช้ไม้ตีข้าว)ฯ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกทา 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอเขมราฐ และผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสง่า ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหาย เหตุเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

      วันที่ 3 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอเขมราฐ และผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสง่า ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหาย เหตุเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ได้เกิดพายุฝน และลมกรรโชกแรง ส่งผลให้้ต้นไม้หักโค่น บ้านเรือนชาวบ้าน ได้รับความเสียหายจำนวน 4 ครัวเรือน เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 34