ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
 
นายอรุณ  หอมหวล
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักเทศบาล
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นายสิทธิภณ ศรีประเสริฐ
 
นายอนุวัฒน์ กุทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า