ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 (5)

Share

   ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561