ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี

Share

   ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา  เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

     เทศบาลตำบลหนองนกทาจึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้ืงที่ 1  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลหนองนกทา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-45429346 โทรสาร 0-4542-9346  หรือทางเว็บไซต์ www.nongnoktha.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา