ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหนองนกทา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 อัตรา

Share

   ด้วย เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 อัตรา 

   โดยประกอบด้วย ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คือ ตำแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา และตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่สันทนาการ และ บุคลากร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่