ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของ โรคตาแดง

Share

   งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของ โรคตาแดง ในพื้นที่รับผิดชอบ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

   โรคตาแดง เกิดจากเชื่อไวรัส เกิดขึ้นได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษา เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็น อาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ทำให้ตาพิการได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองนกทา