ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก

Share

   งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่รับผิดชอบ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

   โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัส หลายชนิด พบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มขึ้นมากในหน้าฝน ซื่งอากาศชื่นและเย็น ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองนกทา