ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผ่นพับ

   งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของ โรคตาแดง ในพื้นที่รับผิดชอบ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

 

   โรคตาแดง เกิดจากเชื่อไวรัส เกิดขึ้นได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษา เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็น อาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ทำให้ตาพิการได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองนกทา

 

   งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่รับผิดชอบ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

 

   โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัส หลายชนิด พบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มขึ้นมากในหน้าฝน ซื่งอากาศชื่นและเย็น ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองนกทา

 

   งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันภัยจากอัคคีภัย ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

 

   ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุม และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาด อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ" และความประมาทเลินเล่อของผู้ทำงานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก ย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควรที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัย ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองนกทา

 
 
Powered by Phoca Download