ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

      ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง รายงานงบสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลหนองนกทา โทรศัพท์หมายเลข 0-4585-6023  โทรสาร 0-4585-6023-4 หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองนกทา www.nongnoktha.go.th ทางเฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ  หรือทางเว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูข่าวสารของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

           ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลหนองนกทา สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023-4 โทรสาร 0-4585-6024 หรือทางเว็บไซต์ www.nongnoktha.go.th

 
 
Powered by Phoca Download