ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

Share

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

  

     ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลหนองนกทา  เปิดให้บริการด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองนกทา

สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-4542-9346

Website :   nongnoktha.go.th

Facebook :  เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี